תאריך עדכון אחרון: מרץ 28, 2016

?

חוק יסודות התקציב תיקון - הגבלת דרישת ההשבה מעובד שקיבל הטבה לפי הסכם נוגד

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2833

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 28, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+