תאריך עדכון אחרון: מרץ 28, 2016

?

חוק הדרכים (שילוט) תיקון - ביטול היתר לעניין נתיבי איילון

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3969

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 28, 2016

  • מרץ 6, 2017

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+