תאריך עדכון אחרון: יוני 13, 2016

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל תיקון מס` 16

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1033

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+