תאריך עדכון אחרון: יאנ' 3, 2017

?

חוק החלפת המונח מפגר תיקוני חקיקה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/665

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 21, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+