תאריך עדכון אחרון: מרץ 21, 2016

?

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה החרגת הוצאות נסיעה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2814

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 21, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+