תאריך עדכון אחרון: דצמ' 8, 2014

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים תיקוני חקיקה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1032

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+