תאריך עדכון אחרון: מרץ 7, 2016

?

חוק עבודת נשים תיקון - איסור פיטורים של עובד שהוא מפרנס יחיד ואשתו בהיריון

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3216

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 7, 2016

  • יולי 25, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+