תאריך עדכון אחרון: יוני 8, 2016

?

חוק התכנון והבנייה תיקון מס` 106 והוראת שעה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1018

?

שלב:בתיקונים בוועדה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+