תאריך עדכון אחרון: פבר' 29, 2016

?

חוק רשות הספנות והנמלים תיקון מס` 4 והוראת שעה פטור ממס על כספים שיועדולהפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1015

?

שלב:קריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+