תאריך עדכון אחרון: מרץ 7, 2016

?

חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס תיקון מס` 3

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1010

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+