תאריך עדכון אחרון: מרץ 14, 2016

?

חוק הביטוח הלאומי תיקון מס` 171 תחילת הזכאות לגמלת סיעוד

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1001

?

שלב:בתיקונים בוועדה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+