תאריך עדכון אחרון: יאנ' 9, 2017

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תיקון - ניתוק חישוב עמלת ההפצה מדמי הניהול

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2425

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 4, 2016

  • יאנ' 4, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+