תאריך עדכון אחרון: יאנ' 4, 2016

?

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) פטור מארנונה לעמותות הפועלות למען ניצולי השואה ולהנצחת השואה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2448

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 4, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+