תאריך עדכון אחרון: פבר' 15, 2016

?

חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר תיקון מס` 7

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/993

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+