תאריך עדכון אחרון: יאנ' 25, 2016

?

חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים מס` 6 פטור מבחינות

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/991

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+