תאריך עדכון אחרון: יוני 28, 2016

?

חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה תיקון מס` 2

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/985

?

שלב:בתיקונים בוועדה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+