תאריך עדכון אחרון: מרץ 7, 2016

?

חוק החברות תיקון מס` 28

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/988

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+