תאריך עדכון אחרון: דצמ' 14, 2015

?

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) תיקון מס` 14 היוועצות עם עורך דין בעבירות ביטחון

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/984

?

שלב:קריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+