תאריך עדכון אחרון: יאנ' 4, 2016

?

חוק מקרקעי ישראל השגה על שומות מקרקעין

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/978

?

שלב:קריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+