תאריך עדכון אחרון: נוב' 23, 2015

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תיקון - הגבלת דמי ניהול לעמית ששכרו אינו עולה על שכר המינימום

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2443

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • נוב' 23, 2015

  • יאנ' 4, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+