תאריך עדכון אחרון: דצמ' 21, 2015

?

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 62 - הוראת שעה) תיקון מס` 3 חלוקת תיקים בענייני סמים

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/955

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+