תאריך עדכון אחרון: נוב' 2, 2015

?

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תיקון מס` 20 דרכי טיפול לאחר הרשעה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/959

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+