תאריך עדכון אחרון: נוב' 2, 2015

?

חוק שכר מינימום העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה תיקון

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/968

?

שלב:קריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+