תאריך עדכון אחרון: יולי 13, 2015

?

חוק ההוצאה לפועל תיקון מס` 47 והוראת שעה הפטר לחייב מוגבל באמצעים

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/933

?

שלב:קריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+