תאריך עדכון אחרון: יוני 23, 2009

?

חוק-יסוד: הכנסת תיקון מס` 42

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/940

?

שלב:קריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+