תאריך עדכון אחרון: יולי 20, 2015

?

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 117) רישום תאריך לידה עברי ברישיון נהיגה - דחיית תחילה ותחולה תיקון

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/941

?

שלב:בוועדה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+