תאריך עדכון אחרון: אוג' 31, 2015

?

התקציב לשנות התקציב 2015 ו– 2016 התשע”ה-2015 חוק חדש

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/950

?

שלב:בוועדה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+