תאריך עדכון אחרון: אוק' 26, 2015

?

חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית תיקון מס` 15)(שיעור הגירעון בשנות התקציב 2015 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2015 ו– 2016

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/951

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+