תאריך עדכון אחרון: נוב' 19, 2015

?

חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציבלשנות התקציב 2015 ו– 2016

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/951

?

שלב:אושרה

משוב א- א+