תאריך עדכון אחרון: יולי 13, 2015

?

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) תיקון - תנאים להעלאת שיעור הארנונה הכללית נוסף על שיעור העדכון

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1727

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 13, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+