תאריך עדכון אחרון: יולי 13, 2015

?

חוק משאל עם בדבר מתווה הסדרת ניהול משאבי הגז חוק חדש

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2941

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 13, 2015

  • מרץ 30, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+