תאריך עדכון אחרון: יאנ' 6, 2016

?

חוק ביטוח פיקדונות בתאגיד בנקאי חוק חדש

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1995

יוזמי החוק

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

?

שלב:עברה קריאה טרומית

יזום הצעת החוק

  • יולי 29, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+