תאריך עדכון אחרון: יולי 8, 2015

?

חוק יסודות התקציב תיקון מס' 47 הוראת שעה יושב ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/599

?

שלב:בתיקונים בוועדה

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+