תאריך עדכון אחרון: יוני 8, 2015

?

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר מתן הודעה בכתב לאסיר בדבר מתן שירותי דת

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4037

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 8, 2015

  • מרץ 20, 2017

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+