תאריך עדכון אחרון: יוני 29, 2015

?

חוק יסוד: משק המדינה תיקון - הצגת יעדים ומסגרת תקציב

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1596

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

 • מאי 13, 2013

 • מאי 13, 2013

 • מאי 13, 2013

 • מאי 13, 2013

 • מאי 13, 2013

 • מאי 13, 2013

 • יוני 17, 2013

 • יוני 17, 2013

 • יוני 17, 2013

 • יוני 17, 2013

 • יוני 17, 2013

 • יוני 17, 2013

 • יוני 17, 2013

 • יוני 17, 2013

 • יוני 8, 2015

 • יוני 29, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+