תאריך עדכון אחרון: יולי 6, 2015

?

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה זיכוי בגין תואר אקדמי ראשון, תואר אקדמי שני או תעודת מקצוע

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1611

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 6, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+