תאריך עדכון אחרון: מאי 11, 2015

?

חוק–יסוד: הממשלה (תיקון מס` 3 והוראת שעה לכנסת ה–20) חוק חדש

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/915

?

שלב:בוועדה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+