תאריך עדכון אחרון: יולי 6, 2015

?

חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2014 הוראות מיוחדות הוראת שעה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/916

?

שלב:בתיקונים בוועדה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+