תאריך עדכון אחרון: מאי 11, 2015

?

חוק המאבק בשחיתות הציבורית (הרשעה בעבירה שיש עמה קלון) תיקוני חקיקה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2831

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 11, 2015

  • מרץ 28, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+