תאריך עדכון אחרון: יולי 14, 2015

?

חוק חובת המכרזים תיקון - העדפת תוצרת הארץ במכרזי מערכת הביטחון - הארכת הוראת שעה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/598

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מאי 11, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+