תאריך עדכון אחרון: מאי 18, 2015

?

חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) תיקון - הפחתת אחוז הריבית

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/921

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 18, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+