תאריך עדכון אחרון: מרץ 29, 2016

?

חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/136

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+