תאריך עדכון אחרון: מאי 4, 2015

?

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הוצאות בגין התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות במקום ציבורי שהוא בניין קיים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/163

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+