תאריך עדכון אחרון: מאי 4, 2015

?

חוק יסודות התקציב תיקון - איסור מליאת הכנסת לשינויים בתקציב בסכום העולה על 50% מהסכום המקורי

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/233

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+