תאריך עדכון אחרון: מרץ 21, 2016

?

חוק לשכת עורכי הדין תיקון מס` 38

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/910

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+