תאריך עדכון אחרון: נוב' 10, 2014

?

חוק החברות הממשלתיות תיקון מס` 31 חברה ממשלתית ציבורית

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/898

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+