תאריך עדכון אחרון: נוב' 10, 2014

?

חוק התכנית הכלכלית תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2015

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/899

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+