תאריך עדכון אחרון: אוק' 27, 2014

?

חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית תיקון מס` 15 שיעור הגירעון בשנות התקציב 2015 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2015

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/892

?

שלב:נפלה בקריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+