תאריך עדכון אחרון: מרץ 14, 2016

?

חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים מס הכנסה שלילי תיקון מס` 8

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/887

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+