תאריך עדכון אחרון: יולי 30, 2014

?

חוק הסדרים במשק המדינה תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב הוראת שעה לשנת 2015

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/889

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+